Όροι Χρήσης

Τα άτομα που επισκέπτονται και χρησιμοποιούν τον ιστότοπο (https://adespotos.org) και τις υπηρεσίες του οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προυποθέσεις παροχής υπηρεσιών που αναγράφονται παρακάτω, πριν την επίσκεψη ή την χρησιμοποίηση του υλικού του ιστότοπου.

Οι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου και μπορεί να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ενημέρωση. Για αυτό οφείλουν τα άτομα που επισκέπτονται και χρησιμοποιούν το υλικό να ελέγχουν συχνά τους όρους για ενδεχόμενες αλλαγές. Εφόσον συνεχίσουν να τον χρησιμοποιούν σημαίνει πως τους αποδέχονται. Σε περίπτωση διαφωνίας πρέπει να αποχωρήσουν από τον ιστότοπο.

Πνευματικά δικαιώματα

O ιστότοπος «Αδέσποτος» χρησιμοποιεί την άδεια χρήσης copyleft. Τα κείμενα που αναδημοσιεύονται ή μας αποστέλλονται μπορεί να βρίσκονατι κάτω από άλλη άδεια. Εμείς τόσο σε αναδημοσιεύσεις όσο και σε άλλες περιπτώσεις, προσθέτουμε πάντοτε την πηγή, εφόσον μπορέσουμε να την βρούμε. Σε περίπτωση που κάποιο άτομο πιστεύει πως κάποια δημοσίευση βρίσκεται κάτω από πνευματική ιδιοκτησία να επικοινωνήσει μαζί μας (connect@adespotos.org) ώστε να την κατεβάσουμε.

Υπηρεσίες e-mail

Η υπηρεσία e-mail παρέχεται σε όσα άτομα εγγραφούν στον ιστότοπο μας, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν το e-mail τους στην σχετική φόρμα. Με αυτό τον τρόπο εγγράφονται στις ενημερώσεις σχετικά με καινούριες δημοσιεύσεις. Είναι στην δικιά μας ευχέρεια η εγγραφή ή όχι ενός ατόμου, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή του.

Αποκλεισμός συμβουλών

Τα άτομα που χρησιμοποιούν τoν ιστότοπο «Αδέσποτος» έχουν στην διάθεση τους παροχές που δεν είναι σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση,συμβούλή ή προτροπή για διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των ίδιων να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βάση της βουλησής τους, αποκλιεώμενης οποιασδήποτε δικιά μας ευθύνης.

Περιορισμός ευθύνης δικτύου

Ο ιστότοπος «Αδέσποτος» καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα χωρίς να τα εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται για αμέλεια ή οιανδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στα άτομα που κάνουν χρήση και επισκέπτονται τον ιστότοπο μας.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται το Kollect-news , ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.

Ο ιστότοπος σε καμιά περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου του, ούτε ακόμη για την έλλειψη ιών, είτε πρόκειται για τον διαδυκτιακό του τόπο, είτε για κάποιον άλλο μέσω του οποίου λαμβάνετε το περιεχόμενο του.

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του ιστότοπου μας οποιαδήποτε αγωγή,αξίωση,διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιαδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρεμβείτε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε τον ιστότοπο μας στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Πολιτική δημοσίευσης

Ο ιστότοπος «Αδέσποτος» δίνει το έδαφος σε ομάδες, ατομικότητες, συλλογικότητες, εγχειρήματα να αποστέλλουν ανώνυμες ή επώνυμες δημοσιεύσεις (μέσω e-mail ή social media) με σκοπό να υπάρχει πληροφόρηση για διάφορα ζητήματα που αφορούν τον αναρχικό χώρο, την κοινωνία, το εργασιακό περιβάλλον κ.α. ώστε να δυναμώνουν οι φωνές των ατόμων που δέχονται οποιαδήποτε μορφή κυριαρχίας.

Η διαχειριστική ομάδα του Αδέσποτου δεν είναι σε θέση να γνωρίζει, ούτε βέβαια να επαληθεύει κάθε φορά και σε κάθε περίπτωση αν κάτι είναι αληθές ή ψευδές, αλλά ούτε αν τίθεται κάποιο άτομο σε κίνδυνο, ή πολύ περισσότερο, τις προθέσεις για τις οποίες γίνονται οι εν λόγω δημοσιεύσεις/επιστολές.

Η διαχειριστική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει κάποιες επιστολές που μας έρχονται, για λόγους που κρίνουμε πως δεν συνάδουν με τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του ιστότοπου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Οποιοδήποτε άτομο λόγο άγνοιας εκθέσει τα προσωπικά του δεδομένα δημόσια στον ιστότοπο οφείλουμε να το προστατέψουμε αποκρύπτοντας τα και ενημερώνοντας το σχετικά με αυτό.

Δείτε αναλυτικότερα: Πολιτική απορρήτου του Αδέσποτου

Υπερ-δεσμοί (hyper-links) προς άλλα site

Ο ιστότοπός μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων ιστότοπων στους οποίους παραπέμπει μέσω υπερ-δεσμών, banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.

Οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την χρήση/επίσκεψη των ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων ιστότοπων, όπου οφείλεται να απευθύνθείτε.

Η παραπομπή σε άλλους ιστότοπους γίνεται για την διευκόλυνση σας και όχι για δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ή δέσμευση.

Συνομιλιές

Οι συνομιλίες στον ιστότοπο γίνονται κάτω από τα άρθρα μέσω σχολίων. Οι συνομιλίες δεν θα πρέπει να αναπαράγουν κυρίαρχες κακοποιητικές λέξεις/ φράσεις. Οι απόψεις αυτές και αντιλήψεις που δημοσιεύονται δεν μπορεί να θεωρηθεί οτί υιοθετούνται απο τον ιστότοπο μας. Αποτελούν προσωπικές απόψεις και ιδέες που εκφράζουν μόνο το άτομο που σχολιάζει, το οποίο έχει και την αποκλειστική ευθύνη για αυτό που σχολιάζει.

Ενημέρωση για το δίκαιο

Το adespotos.org, όπως και κάθε άλλο domain-name είναι καταγεγραμμένο στο Μητρώο Internet και συνεπώς και αυτό διέπεται από κάποιους επιβεβλημένους και συγκεκριμένους, όρους διατάξεις και νομοθεσίες.
Το domain με την κατάληξη .org, διέπεται από τις διατάξεις του αμερικάνικου δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ’ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα δικαστήρια των Η.Π.Α.

28/1/2021